Experimental data on
fusion
elastic scattering
evaporation residue

Experimental data on elastic scattering

Specify target and projectile
(at least one item)
Z1 A1   +   Z2 A2    
< Ecm(MeV) <
(Quite recently we started to fill the database. We are very far from finish...)
Show all accumulated data

17O + 208Pb,   Elab=128 MeV

Bai Zhen, Wang Qi, Han Jian-Long, Xiao Zhi-Gan, Xu Hu-Sha, Sun Zhi-Yu, Hu Zheng-Guo, Zhang Xue-Ying, Wang Hong-Wei, Mao Rui-Shi, Yuan Xiao-Hua, Xu Zhi-Guo, Zhang Hong-Bin, Xu Hua-Gen, Qi Hui-Rong, Wang Yue, Jia Fei, Wu Li-Jie, Ding Xian-Li, Gao Qi, Gao Hui, Li Song-Lin, Li Jun-Qing, Zhang Ya-Peng, Xiao Guo-Qing, Jin Gen-Ming, Ren Zhong-Zhou, Zhou Shan-Gui, Xu Wang, Fan Gong-Tao, Zhang Shuang-Quan, Pang Dan-Yang, Sergey Yu-Kun,
Chinesse Physics Letters, 24 (2007) 3384
(access to the source may be restricted by owner!)

Comments
Beam quality: no data
Target: no data
Data obtained: exported from EXFOR
Radioactive Ion Beam Line, National Laboratory of Heavy-Ion Accelerator, Lanzhou. 

 
Java blocked?

Θcm (deg)dσ/dΩ (mb/sr)error (%)+δσ-δσ
6 1592850.9 0.229 3644.8 3644.8
7 1749495.6 0.219 3819.8 3819.8
8 1273838.7 0.256 3259.4 3259.4
9 821909 0.319 2618.2 2618.2
10 633480.5 0.363 2298.5 2298.5
11 427597.6 0.442 1888.4 1888.4
12 341699.9 0.495 1688.1 1688.1
13 244610.5 0.584 1428.3 1428.3
14 198156.4 0.649 1285.5 1285.5
15 113226.5 0.859 971.8 971.8
16 77375.8 1.039 803.3 803.3
17 47547.8 1.325 629.7 629.7
18 34125.1 1.564 533.5 533.5
19 23921.8 1.868 446.7 446.7
20 16492.3 2.249 370.9 370.9
21 16097.5 2.277 366.4 366.4
22 12517.9 2.582 323.1 323.1