Experimental data on
fusion
elastic scattering
evaporation residue

Experimental data on elastic scattering

Specify target and projectile
(at least one item)
Z1 A1   +   Z2 A2    
< Ecm(MeV) <
(Quite recently we started to fill the database. We are very far from finish...)
Show all accumulated data

17F + 208Pb,   Elab=141 MeV

Bai Zhen, Wang Qi, Han Jian-Long, Xiao Zhi-Gan, Xu Hu-Sha, Sun Zhi-Yu, Hu Zheng-Guo, Zhang Xue-Ying, Wang Hong-Wei, Mao Rui-Shi, Yuan Xiao-Hua, Xu Zhi-Guo, Zhang Hong-Bin, Xu Hua-Gen, Qi Hui-Rong, Wang Yue, Jia Fei, Wu Li-Jie, Ding Xian-Li, Gao Qi, Gao Hui, Li Song-Lin, Li Jun-Qing, Zhang Ya-Peng, Xiao Guo-Qing, Jin Gen-Ming, Ren Zhong-Zhou, Zhou Shan-Gui, Xu Wang, Fan Gong-Tao, Zhang Shuang-Quan, Pang Dan-Yang, Sergey Yu-Kun,
Chinesse Physics Letters, 24 (2007) 3384
(access to the source may be restricted by owner!)

Comments
Beam quality: no data
Target: no data
Data obtained: exported from EXFOR
Radioactive Ion Beam Line, National Laboratory of Heavy-Ion Accelerator, Lanzhou. 

 
Java blocked?

Θcm (deg)dσ/dΩ (mb/sr)error (%)+δσ-δσ
6 6183203.7 0.148 9095.4 9095.4
7 3463488 0.197 6807.2 6807.2
8 1424144.7 0.307 4365.1 4365.1
9 701451.3 0.437 3063.5 3063.5
10 496605.9 0.52 2577.6 2577.6
11 291464.7 0.678 1974.7 1974.7
12 216636.1 0.786 1702.5 1702.5
13 142751.8 0.969 1382 1382
14 100104.2 1.157 1157.3 1157.3
15 61847.6 1.471 909.7 909.7
16 45123.5 1.722 777 777
17 26794.1 2.235 598.7 598.7
18 21631.3 2.488 538 538
19 14905.9 2.997 446.6 446.6
20 10684.8 3.539 378.1 378.1
21 12227.9 3.309 404.5 404.5
22 8862.3 3.885 344.3 344.3